Cử tri Thụy Sĩ hôm qua đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc siết chặt luật kiểm soát súng đạn. Kết quả kiểm phiếu vừa được công bố cho thấy, người dân quốc gia châu Âu này ủng hộ đề xuất trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *