Châu Phi là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch thế kỷ HIV/AIDS. Kể từ khi bùng phát hồi những năm 80 của thế kỷ 20 đến nay, HIV/AIDS đã lây nhiễm tới 35 triệu người tại lục địa Đen, trong đó 15 triệu người đã tử vong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *