Sau 2 năm đàm phán, sáng nay, trước sự chứng kiến của các quan sát viên trong và ngoài nước, Chính phủ Myanmar và 8 nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số đã ký thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc. Lễ ký kết thỏa thuận diễn ra chỉ vài tuần lễ trước khi Myanmar tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 08/11 tới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *