Từ lâu, loài chuột đã có nhiều đóng góp cho nền khoa học thế giới, từ việc nghiên cứu dịch bệnh cho tới sự tác động của môi trường vũ trụ đối với các loài sinh vật. Tại Nga, các nhà khoa học nơi đây thậm chí còn xây dựng hẳn một bức tượng để tôn vinh  những đóng góp to lớn và sâu rộng của loài chuột.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *