Đêm qua, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 11 đã kết thúc sau 2 ngày làm việc tại Brazil. Hội nghị đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về những bất cập trong các chính sách đang làm hủy hoại lòng tin trong thương mại quốc tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *