Làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại Mỹ hiện đã lan sang nhiều nước khác. Nhiều cuộc tuần hành phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc đã diễn ra tại một số nước khác tại châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *