Kế hoạch giảm lượng khí thải carbon xuống mức 0 vào năm 2050 của New Zealand đã chính thức trở thành luật sau khi được Quốc hội nước này thông qua vào hôm nay. Đây là một trong những nỗ lực của quốc đảo Thái Bình Dương này nhằm thực thi những cam kết trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *