Lần đầu tiên trong 17 năm qua, Liên minh Dân chủ thống nhất đối lập ở Venezuela đã giành thắng lợi áp đảo trước đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất cầm quyền trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào hôm qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *