Theo kết quả thăm dò ngoài phòng phiếu do tập đoàn truyền thông Eleven của Myanmar vừa công bố, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập ở nước này có thể giành được tới 90% số phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử vào hôm qua. Trong khi đó, cũng theo kết quả thăm dò, tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền không đến 5%. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *