Bất chấp việc vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương mại toàn cầu đang giậm chân tại chỗ, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Roberto Azevedo vẫn bày tỏ hy vọng Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới đang diễn ra tại Bali, Indonesia, sẽ mang lại một kết quả tích cực, có thể giúp khai thông bế tắc hiện nay về vòng đàm phán Doha. Tuy nhiên, qua những phiên họp đầu tiên, hội nghị đã nảy sinh nhiều bất đồng giữa các nước thành viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *