Hành động ngay từ bây giờ là biện pháp cấp bách để cứu lấy hành tinh xanh. Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có thể thể góp phần vào cuộc chiến bảo vệ môi trường.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *