Andres – cơn bão nhiệt đới đầu tiên của mùa bão năm 2021 mới đây đã hình thành ở phía đông Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Mexico. Theo giới chuyên gia, đây là cơn bão nhiệt đới sớm nhất từng hình thành ở phía đông Thái Bình Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *