Ngày 25/11 hàng năm được Liên Hiệp Quốc chọn là Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng về việc chấm dứt tình trạng bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *