Giới chức Brazil mới đây báo động số vụ cháy rừng Amazon phần thuộc nước này từ đầu năm đến nay đã vượt tổng số vụ cháy rừng của cả năm ngoái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *