Từ hôm qua, tại thủ đô Mátx-cơ-va, một nhóm 6 tình nguyện viên Nga và Mỹ đã bắt đầu bước vào cuộc sống tách biệt với thế giới trong cuộc thí nghiệm về điều kiện sống giả định tương tự như trên không gian. Cuộc thí nghiệm này là một phần trong các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày con người lần đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng vào ngày 20/07/1969.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *