Trong cuộc đàm phán vào đêm qua (16/5), giờ Việt Nam, tại Vienna, Áo, Tổng thống 2 nước Azerbaijan và Armenia đã nhất trí về sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn toàn diện ở khu vực tranh chấp Nagorno Karabakh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *