Australia đang nuôi trồng và thử nghiệm giống tảo đỏ có tên khoa học taxiformis dùng trộn vào thức ăn chăn nuôi, qua đó giúp giảm đáng kể lượng khí CO2 do gia súc phát thải ra môi trường. Đây được kỳ vọng sẽ là một giải pháp hiệu quả cho vấn đề ô nhiễm tại các trang trại chăn nuôi gia súc trên toàn cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *