Với mục tiêu cân bằng giữa mở cửa kinh tế và kiểm soát dịch COVID-19, chính phủ Australia mới đây đã đưa ra những điều chỉnh mới trong chiến lược phòng dịch, trong đó áp dụng quy định mới đối với những ngành nghề lao động quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *