Ùn tắc giao thông lâu nay là 1 trong những vấn đề được chính phủ Australia đặc biệt quan tâm, song vẫn chưa tìm được giải pháp thật sự hiệu quả. Trong bối cảnh đó, Viện Grattan, đơn vị chuyên nghiên cứu chính sách công của Australia, vừa đề xuất cách tiếp cận mới, đó là áp dụng phí chống ùn tắc đối với xe ô tô ra vào các thành phố lớn trong giờ cao điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *