Chính phủ Anh mới đây thông báo rằng một công ty của nước này sẽ tham gia chế tạo vệ tinh thu gom rác thải vũ trụ mang tên ClearSpace-1. Thiết bị dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2025. Đây là sứ mệnh đầu tiên nhằm thu gom các mảnh vỡ trong không gian từ quỹ đạo Trái đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *