Với 340 phiếu thuận và 263 phiếu chống, Dự luật Thị trường nội địa do chính phủ Anh đề xuất vừa nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ trong Quốc hội nước này. Kết quả trên cũng khởi động tiến trình Quốc hội Anh thảo luận nội dung chi tiết về các điều khoản trong dự luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *