Theo kết quả khảo sát vừa được công bố, việc thí điểm mô hình làm việc 4 ngày/tuần tại Anh được đánh giá là tương đối thành công. Khảo sát do tổ chức phi lợi nhuận 4 Day Week Global phối hợp thực hiện với các nhóm nghiên cứu tại Đại học Boston (Mỹ) cùng Đại học Cambridge và Đại học Oxford ở Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *