Xưởng đúc tiền Hoàng gia Anh Royal Mint vừa công bố các mẫu đồng xu chính thức có chân dung của Vua Charles Đệ tam. Theo kế hoạch, sau khi Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị qua đời, những đồng tiền có hình của bà sẽ dần được thay thế bởi những đồng tiền có chân dung của Vua Charles Đệ tam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *