Bộ Nội vụ Anh mới đây thông báo, các sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp sẽ được phép ở lại nước này tối đa 2 năm, thay vì chỉ có 4 tháng như hiện nay. Quy định mới sẽ áp dụng cho sinh viên quốc tế bắt đầu các khóa học đại học hoặc cao hơn kể từ năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *