Tòa án Tối cao Ấn Độ vừa ra phán quyết yêu cầu chính quyền liên bang xem xét về tính bình đẳng giữa nam và nữ sĩ quan trong việc bổ nhiệm những vị trí chỉ huy và được phục vụ lâu dài trong quân đội. Quyết định này được xem là một bước ngoặt cho nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới trong quân đội Ấn Độ.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *