Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Narendra Modi, vào lúc 9 giờ tối 05/04, người dân Ấn Độ đã thắp nến trong 9 phút nhằm thể hiện tình đoàn kết vượt qua đại dịch COVID-19.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *