Đêm qua giờ Việt Nam, tại Diễn đàn hòa bình Paris lần thứ 2 đang diễn ra ở Pháp, Ấn Độ đã đề xuất cần có một quy định toàn cầu để đảm bảo cho một không gian mạng mở, an toàn và bảo mật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *