Bộ Ngoại giao Ả-rập Xê-út đêm qua kêu gọi các chuyên gia nước ngoài, trong đó có các chuyên gia Liên Hiệp Quốc, tham gia điều tra vụ tấn công nhắm vào các cơ sở lọc đầu của nước này hồi cuối tuần trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *