Tổ chức tư vấn về chiến lược chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) Oxford Insights có trụ sở tại Anh vừa công bố báo cáo “Chỉ số sẵn sàng AI của chính phủ năm 2022”. Theo đó, Việt Nam đã tăng 7 bậc so với báo cáo hồi năm ngoái.

VIỆT NAM Tăng 7 bậc về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo
Cụ thể, Việt Nam xếp hạng 55 toàn cầu và xếp thứ 6/10 trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về “Chỉ số sẵn sàng AI của chính phủ năm 2022″. Phương pháp đánh giá năm nay sử dụng 39 chỉ số trên ba trụ cột (chính phủ, trình độ công nghệ, hạ tầng và dữ liệu) với 10 khía cạnh thuộc nhóm kết cấu hạ tầng, tính sẵn sàng của dữ liệu, tính đại diện của dữ liệu, nguồn nhân lực, năng lực đổi mới, quy mô, khả năng thích ứng, năng lực kỹ thuật số, quản trị và đạo đức, tầm nhìn.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *