Tại thành phố Thẩm Dương ở vùng Đông Bắc Trung Quốc có Viện Bảo Tàng đồng hồ Vintage tư nhân rất độc đáo do một người dân địa phương lập nên. Anh ấy muốn chia sẻ niềm đam mê sưu tầm đồng hồ với mọi người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *