Với mục tiêu góp phần hạn chế rác thải, đồng thời khuyến khích việc trồng cây, một phụ nữ Ấn Độ đã hiện thực hóa ý tưởng độc đáo của mình là sản xuất các mặt hàng văn phòng phẩm có chứa hạt giống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *