Mới đây, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) tiếp tục khẳng định trình độ công nghệ kỹ thuật tiên tiến khi ra mắt mô hình trang trại cá hồi Đại Tây Dương trên sa mạc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *