Có lẽ ít ai tin rằng những câu chào hỏi đầu tiên giữa 2 người xa lạ lại có thể khởi đầu một tình bạn đẹp, nhất là khi giữa họ có sự chênh lệnh tuổi tác quá lớn cũng như trong bối cảnh ngày càng nhiều người mang tâm lý phòng vệ khi gặp người lạ như hiện nay. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn là có thể xảy ra với ông Dan Peterson và bé Norah Wood

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *