Sự gắn kết giữa những con vật thuộc 1 số loài khác nhau được xem là bằng chứng cho thấy tình bạn không có ranh giới. Tại Litva, đôi bạn thân là 1 con chó chăn cừu Đức và một con chồn sương Ba Lan là minh chứng cho tình bạn như thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *