Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Kỹ thuật liên bang Lausanna, Thụy Sỹ, vừa phát triển một nguyên mẫu thiết bị có khả năng đọc được những biểu hiện trên khuôn mặt của các tài xế. Thiết bị này được hy vọng là sẽ góp phần làm giảm số vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân có liên quan đến trạng thái của người cầm lái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *