Đối với trẻ em, việc hình thành sở thích đọc sách từ sớm sẽ rất có ích cho quá trình phát triển sau này. Do đó, với hy vọng đem lại tương lai sáng hơn cho trẻ em nghèo tại những khu vực xa xôi, một cặp vợ chồng giáo viên về hưu tại bang Guerrero, Mexico đã thành lập dự án "thư viện di động", nhằm đưa tri thức đến khắp mọi nơi của đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *