Tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, có một người đam mê đặc biệt với việc thiết kế những bức tường cây với mục đích giúp giải quyết các vấn đề về môi trường đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *