Do vấn đề nhân đạo và hướng đến sự phát triển bền vững, hiện nay, nhiều nhãn hàng thời trang chọn lông thú nhân tạo thay cho lông thật. Xu hướng đó đang nở rộ trong mùa Đông năm nay ở Hàn Quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *