Một trong những siêu thị trực tuyến lớn nhất tại Anh là Ocado đang thử nghiệm việc dùng robot đảm nhận công việc lấy hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng. Đây là một phần trong chương trình nghiên cứu cánh tay robot do Liên minh châu Âu tài trợ gọi tắt là SoMa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *