Sản xuất nhụy hoa nghệ tây là một trong những thế mạnh của nền kinh tế Ma-rốc. Mặc dù vậy, việc sản xuất mang tính nhỏ lẻ đã khiến doanh thu đến từ loại “vàng đỏ” này thấp hơn thực chất. Để người trồng hoa có thể đạt được lợi nhuận cao hơn, cũng như tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều người, một sáng kiến mới đã được áp dụng tại vùng trọng điểm trồng hoa nghệ tây của Ma-rốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *