Lo ngại việc sử dụng da cá sấu, da rắn sản xuất đồ da sẽ đe dọa đến sự tồn tại của các loài động vật này, một thanh niên 25 tuổi ở Indonesia đã nảy ra ý tưởng sản xuất giày từ da của một loài gia cầm rất phổ biến hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *