Nhằm quảng bá văn hóa cà phê địa phương, một thị trấn ở Colombia đang kỳ vọng xác lập 2 kỷ lục Guinness thế giới, đó là tách cà phê lớn nhất và buổi thưởng thức cà phê có đông người tham dự nhất từ trước đến nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *