Hành động bôi nhọ nồi lên mặt người khác là điều không thể chấp nhận. Tuy nhiên, tại một lễ hội vừa diễn ra ở thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thì hành động này lại được khuyến khích. Vì sao lại như vậy?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *