Nếu như trước đây, khi cảm thấy không hài lòng với màu mắt tự nhiên của mình, người ta chỉ có thể dùng kính sát tròng để làm thay đổi màu sắc của mắt, thì ngày nay, những người có nhu cầu đó không thể hoặc không muốn đeo các loại kính sát tròng có màu có thể nhờ đến kỹ thuật thay đổi màu mắt trong y học. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *