Tràn dầu thực sự là một thảm họa đối với môi trường. Nó gây tác động xấu đến đời sống, hoạt động của con người và nhiều loài sinh vật. Xử lý dầu tràn hiện là một vấn đề nan giải không riêng đối với quốc gia nào. Người ta đã áp dụng nhiều phương pháp để giải quyết việc này như xử lí cơ học, hóa học nhưng phương pháp dựa trên vi sinh vật có sẵn trong tự nhiên của một nhóm các nhà nghiên cứu châu Âu đưa ra mới đây có thể coi là tối ưu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *