Nhằm hạn chế tác động xấu của việc khai thác và sử dụng tài nguyên rừng, người dân bản địa ở Tanzania đã được khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế bền vững và thân thiện với môi trường. Trong đó, một dự án nuôi ong đang làm thay đổi cuộc sống của những phụ nữ bản địa.

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *