Ngoài các hoạt động văn hóa đặc trưng, tại các lễ hội hóa trang truyền thống trên thế giới còn có nhiều thứ quan trọng khác không thể thiếu, trong đó có thức ăn, đặc biệt là những món bánh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *