Cứ đến tháng 7 hàng năm, những con đường trong thành phố Agueda lại rợp mát bóng dù khi người dân địa phương treo dù khắp các con phố để chuẩn bị chào đón Liên hoan Nghệ thuật Ágitagueda thường niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *