Ô nhiễm đại dương do rác thải, chủ yếu là rác thải nhựa, được xem là một trong những thách thức lớn về môi trường trên thế giới. Vì vậy, một nhóm phụ nữ người Anh đang chuẩn bị cho cuộc hành trình vòng quanh thế giới bằng đường thủy để nâng cao nhận thức cũng như nghiên cứu về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *