Tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, nhiều héc-ta rừng đang bị chết dần. Đây cũng là lần đầu tiên một diện tích lớn rừng tại địa phương này phải chết vì khô hạn như vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *